Loading...
Werkwijze2019-12-04T17:23:35+00:00

Mijn werkwijze

Aanwezigheid, aandacht, aanvaarden
Verlies een plek geven in de nieuwe werkelijkheid kost tijd. De ruimte die hiervoor nodig is in lichaam, hart en geest, schept Rouwen met Yoga. Door op een andere manier te kijken naar het verlies en het verdriet dat daarmee gepaard gaat.
Rouwen met Yoga begint met aanwezig te zijn. Aandachtig luisteren zonder oplossingen aan te dragen, het verdriet van de ander zonder oordeel te aanvaarden. Vanuit het hart.

Betekenis geven aan verlies
Rouwen met Yoga helpt je om te gaan met de realiteit van een geleden verlies.
Betekenis geven aan verlies is persoonsgebonden. Waar het om gaat is dat we het verlies een zodanige plek geven dat het niet hindert in het dagelijks bestaan. Yoga kan de verbinding leggen tussen jou, je directe omgeving en de wereld.

Rouwen met Yoga is gericht op de drie-eenheid lichaam, hart en geest. We gebruiken technieken die je helpen door emoties te navigeren. Dat hierbij pijnlijke gevoelens vrijkomen, is onvermijdelijk. Wees lief voor jezelf en ontmoet jezelf precies waar je nu bent.

Energielichaam
Wij rouwen met ons lichaam, hart en geest. Vaak worden fysieke klachten niet in verband gebracht met het verduren van verlies. Trauma’s die onze geest (nog) niet kan verwerken, worden opgeslagen in ons lichaam als energetische blokkades. Dat verklaart waarom in yoga vaak emoties opkomen bij lichaamsoefeningen. Yoga brengt de levensenergie in beweging. De stroom van levensenergie raakt het in het lichaam opgeslagen verdriet aan en trilt het los.

De eerste stap is bedoeld het zenuwstelsel te kalmeren. Het is van groot belang dat iemand goed slaapt zodat het lichaam tot rust kan komen.
Rouwen met Yoga gebruikt yin yoga het zenuwstelsel te kalmeren, energieblokkades op te ruimen en naar binnen te keren.
Zachte yang yoga stimuleert de eigen veerkracht en flexibiliteit.

Balans
Balans in de fysieke en energetische lichaam bepaalt het emotionele en mentale welbevinden. Met ademhalingsoefeningen manipuleren we de prana (levensenergie).
Deze reinigingstechnieken kalmeren het zenuwstelsel, waarmee we de fight-flight-freeze reactie beïnvloeden. Deze reactie speelt een essentiële rol in het rouwproces en de gevoelens die daarmee gepaard gaan.

Verbinding
Hoe kun je verlies integreren in het (veranderde) leven? Het besef dat je leven na een verlies niet meer hetzelfde is als daarvoor, betekent dat je jezelf de vraag stelt: wie ben ik?
Yogaleraren hebben door de eeuwen heen hun leerlingen gestimuleerd deze vraag te stellen.
Je vervult in je leven verschillende rollen. Die rollen wijzigen gedurende je leven, het antwoord op je vraag dus ook. Bij een verlies wijzigt de situatie vaak abrupt.
Compassievol luisteren vanuit het hart en meditatie helpen een antwoord te vinden.

Recente artikelen