Loading...
Woordenlijst2020-01-15T21:11:14+00:00

Woordenlijst

Compassie (karuna in Sanskriet) is de bereidheid te ontmoeten wat je liever niet wilt zien. Zorgen voor mensen die lijden is compassie tonen.
Mudita is de bijzondere eigenschap om zelf geluk te ervaren bij het geluk van iemand anders. Wie vreugde vindt in het geluk van een ander en die ander de voorspoed en het succes ook echt gunt, verkeert in mudita, medevreugde.

Gelijkmoedigheid (Upeksa) is een verstilling en verruiming van de geest. Het is een stralende kalmte waarin we volledig tegenwoordig kunnen zijn in alle verschillende en veranderende ervaringen in de wereld en in ons leven.

Een helende vorm van meditatie die helpt kalmeren en jezelf in een beschermende bol van energie te plaatsen.
Het Sanskriet noemt het Maitri. Liefdevolle vriendelijkheid is een van de vier Boeddhistische kwaliteiten van het hart. De andere drie -brahma vihara’s- zijn compassie, empathie en gelijkmoedigheid. De beoefening van Maitri helpt het hart meer open te stellen. Het is een manier om vriendschap te ontwikkelen met jezelf en anderen.
Meditatie is een staat van zijn. Wie mediteert schept de omstandigheden waarin lichaam, geest en gevoelens tot ontspanning komen. De ontspanning is een staat van meditatie. Net als slapen. Dat doe je niet, slapen is een staat van zijn. Door jezelf te ‘ontdoen’ van handelingen, emoties en gedachten, ervaar je de staat van zijn van het moment.
Rouw is de kans die we hebben om een antwoord te formuleren op het verlies van een betekenisvolle relatie (Johan Maes & Evamaria Jansen).

Rouw (volgens Van Dale)
1. grote droefheid, smart; 2. Droefheid, smart over iemands verlies door de dood;
– droefheid over zaken die men verloren heeft, die tenietgegaan zijn.

Verdriet is het innerlijke gedeelte van een verlies, hoe we ons voelen. Wat ons verdriet van binnen doet is een proces, een reis (Elisabeth Kübler-Ross).

Verdriet bij rouw is een normale reactie van psychisch normale en evenwichtige mensen (Manu Keirse).

William Worden heeft een takenmodel ontworpen. Het model houdt in dat er vier taken zijn die een rouwende op zich neemt. Het verschil met de vijf stadia van Elizabeth Kübler-Ross is dat het takenmodel een actiever uitgangspunt biedt.

De vier rouwtaken zijn:
1. Onder ogen zien van de werkelijkheid van het verlies
2. Ervaren van de pijn
3. Je aanpassen aan de wereld zonder je dierbare
4. Een nieuwe plaats geven aan de overledene en opnieuw leren houden van het leven.

Het positieve van het takenmodel is dat de rouwende het gevoel heeft dat hij iets kan doen aan het verdriet dat hij voelt. De keerzijde hiervan is dat het takenmodel zo is geformuleerd dat je iets zou moeten, waardoor het maatgevend is en de rouwende het gevoel kan geven iets niet goed te doen.
Rouwen is een uniek en persoonlijk proces. Er staat geen tijd voor. Ieder doet het op zijn eigen manier.

Elizabeth Kübler Ross definieerde vijf stadia van rouw als een manier om uit te leggen wat verlies teweegbrengt. De stadia zijn ontkenning, woede, marchanderen, depressie e aanvaarding.
De stadia vormen samen een proces waarin we leren leven met een verlies dat in ons leven heeft plaatsgevonden. De stadia kunnen ons helpen onze emoties te duiden. Het is een misvatting dat de stadia een lineair pad beschrijven.
Emoties komen in golven, en dat geldt ook voor de verschillende stadia. Ze kunnen elkaar opvolgen in minuten, uren, dagen, weken tijd. Het ene moment kan je het gevoel hebben je verlies te hebben geaccepteerd, en het volgende moment kun je koken van woede. Het helpt om werkelijk onder ogen te zien welke emotie zich nu op dit moment aandient, deze ten volle te ervaren en het jezelf volledig toe te staan.
Een vaste definitie voor yoga bestaat niet. Voor de één is het een wekelijkse work-out, voor de andereen geestelijke reset. Yoga betekent verbinding, van het samenbrengen van hart en geest, yin en yang, mannelijk en vrouwelijk, hemel en aarde. Yoga betekent ook het aannemen van verschillende lichaamshoudingen. Het duidt op meditatie en is de weg naar verlichting. Dat het zoveel verschijningsvormen kent, geeft vrijheid. Yoga is vrijheid.